VentusPallet

VentusPallet

VentusPallet ühendab endas etikettide printimis- ja kinnitamisüksust, mis on mõeldud aluste ja suurte toodete etikettimiseks.

Etikette võib kinnitada näiteks aluse külgservadele. Ventus 610 A+ VentusPallet kavandamine sai alguse aluste tähistamise kohta käivast standardist. Kinnituspea asendi muutmisega võib etikette kinnitada kas rõht- või püstasendis.

VentusPallet vajab tööks ainult 1 m² ruumi. Seadme etikettimiskiirus on 6 alust minutis eeldusel, et etiketid kinnitatakse aluse kõrvuti asuvaile külgedele.

VentusPallet tehnilised andmed:

  • Etiketi suurus: A5 (148 × 210 mm
  • Kiirus: 6 alust/min (etikettimine kahele küljele)
  • 15 alust/min (etikettimine ühele küljele)
  • Suruõhuvajadus:  6 baari
  • Etikettimistäpsus: /- 5 mm)
Küsi pakkumist